Yayınevi
 Yazar
 Kargo
 Hızlı Gönderi
 Fiyat

Hukuk Kitapları

YENİ ÜRÜN
Feminist Bir Bakışla Türk Aile Hukukunda Kadın Bedeni - Ayşe Aydın Şafak - On İki Levha Yayınları %19
23.15 TL 18.75 TL
YENİ ÜRÜN
İmar Hukuku Dersleri - Yasin Sezer - Adalet Yayınevi %14
35.00 TL 30.10 TL
YENİ ÜRÜN
C¸ok Uluslu S¸irketlerin Ticaret Hukukundaki Yeri - Efe Dündar - Derin Yayınları %24
30.00 TL 22.80 TL
YENİ ÜRÜN
Çocuk Hakları - Ercüment Erbay - Yeni İnsan Yayınları %31
17.00 TL 11.73 TL
YENİ ÜRÜN
Katma Değer Vergisinde Reverse Charge - Tersine Vergilendirme Mekanizması: Avrupa Birliği ile Türkiy %19
38.00 TL 30.78 TL
YENİ ÜRÜN
Alışveriş Merkezi Kira Sözleşmelerinde Ortak Gider - Gülenay Çapkınoğlu - On İki Levha Yayınları %19
22.00 TL 17.82 TL
YENİ ÜRÜN
Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato - Murat Oruç - On İki Levha Yayınları %19
36.00 TL 29.16 TL
YENİ ÜRÜN
Avrupa Birliği İlkeleri Işığında Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi %19
KARGO ÜCRETSİZ
75.00 TL 60.75 TL
YENİ ÜRÜN
Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi (TBK m. 347) %19
50.00 TL 40.50 TL
YENİ ÜRÜN
Ekonomik Bir Suç Olarak Sermaye Piyasası Kanununda Düzenlenen İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı S %19
42.00 TL 34.02 TL
YENİ ÜRÜN
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Geri Göndermeme İlkesi Bağlamında Mültecilere Uygulanabilirliği %19
30.00 TL 24.30 TL
YENİ ÜRÜN
Ana Hatlarıyla Özel Sigorta Hukuku - Ahmet Karayazgan - Tara Kitap %34
41.67 TL 27.50 TL
YENİ ÜRÜN
1921 Anayasası ve Egemenliğin Gelişimi - Gülden Çamurcuoğlu - Astana Yayınları %12
26.85 TL 23.63 TL
YENİ ÜRÜN
Maden Hukuku - Bildiriler Kitabı - Ali Şafak Balı - Astana Yayınları %12
54.63 TL 48.07 TL
YENİ ÜRÜN
Uluslararası Hukuk Boyutuyla 1915 Olayları - İlyas Doğan - Astana Yayınları %12
54.63 TL 48.07 TL
YENİ ÜRÜN
İdare Hukuku Alesta - Yakup Gönen - Astana Yayınları %12
35.00 TL 30.80 TL
YENİ ÜRÜN
Devletler Hukuku - İlyas Doğan - Astana Yayınları %12
45.37 TL 39.93 TL
YENİ ÜRÜN
Devletlerin Andlaşmalara Halifiyeti - Selcen Nur Kışla - Astana Yayınları %12
26.85 TL 23.63 TL
YENİ ÜRÜN
Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri - Ramazan Yıldırım - Astana Yayınları %12
45.37 TL 39.93 TL
YENİ ÜRÜN
Marksizm ve Hukuk - Onur Karahanoğulları - Yordam Kitap %29
22.22 TL 15.78 TL
YENİ ÜRÜN
İslam Hukukunda Akdi Mesuliyet ve Tazminat - Ahmet Akman - Adalet Yayınevi %14
KARGO ÜCRETSİZ
72.00 TL 61.92 TL
YENİ ÜRÜN
Sendikal Kuruluşların İşleyişi ve Denetim - Ali Ekin - Adalet Yayınevi %14
KARGO ÜCRETSİZ
82.00 TL 70.52 TL
YENİ ÜRÜN
Mülkiyet Analizini Gerektiren (MAR) Gayrimenkul Vaka Bankası - Osman Demir - Adalet Yayınevi %14
KARGO ÜCRETSİZ
70.00 TL 60.20 TL