İman ve Küfür Muvazeneleri Ciltli - Bediüzzaman Said-i Nursi - Söz Basım Yayın

%
35
İNDİRİM
9786054590001
%
35
İndirim
100.00 TL
65.00 TL
1 adet stokta Hızlı Gönderi!
Ödeme Bilgisi
Kredi kartı peşin yada taksitli, banka havalesi ve kapıda nakit ödeme ile satın alabilirsiniz.
Kargo Bilgisi
Kapıda Ödeme

İman ve Küfür Muvazeneleri Ciltli - Bediüzzaman Said-i Nursi - Söz Basım Yayın

İman ve Küfür Muvazeneleri Ciltli - Bediüzzaman Said-i Nursi - Söz Basım Yayın

Takdim
Bediüzzaman Said Nursî
Mühim Bir Suale Cevap
BİRİNCİ SÖZ
Besmelenin anlam ve önemi. Çeşitli varlıkların dilinde besmele. Allahın adını anmak ve Onun adıyla hareket etmek neler kazandırır?
İKİNCİ SÖZ
İnananların ve inkâr edenlerin bakış açıları arasında bir karşılaştırma. Cennet hayatını insan bu dünyada yaşamaya başlayabilir mi?
ÜÇÜNCÜ SÖZ
Allaha kulluk görevlerini yerine getiren ve getirmeyenler arasında bir karşılaştırma. Tevekkülün tanımı ve kazandırdıkları.
DÖRDÜNCÜ SÖZ
Namaz kılan ve kılmayanların kazanç ve kayıpları arasında bir karşılaştırma. Bir saatlik ibadetle günün yirmi dört saatini ibadet haline getirmenin yolu.
BEŞİNCİ SÖZ
Dünya işleri namaza engel olabilir mi? Rızk için çalışmak ne zaman ibadet olur, ne zaman ibadete engel teşkil eder?
ALTINCI SÖZ
Allah, inananlardan, mallarını ve canlarını, Cennet karşılığında satın almıştır mealindeki âyetin bir açıklaması. Yetenek ve organlarımızın Allah için nasıl kullanılabileceğine dair pratik örnekler.
YEDİNCİ SÖZ
Namaz kılmaya ve büyük günahlardan kaçınmaya dair. Sabır, tevekkül, şükür, kanaat nedir? Allahtan korkmak nasıl olur?
SEKİZİNCİ SÖZ
Fenalığı kendinden, iyiliği Allahtan bil mealindeki âyetin bir açıklaması. İnananların ve inanmayanların dünya hayatındaki kazanç ve kayıplarına dair bir karşılaştırma.
ON İKİNCİ SÖZ
Kurân ile din dışı felsefe arasında bir karşılaştırma ve Kurânın bütün kelâmlar üzerindeki yeri.
İkinci Esas: Kurân ve felsefenin, bireylerin hayatı üzerindeki etkileri.
Üçüncü Esas: Kurân ve felsefenin toplum hayatı üzerindeki etkileri.
On Üçüncü Sözün İkinci Makamı
Kabir, gençlik, tutuklulular ve kan dâvâsı ile ilgili bazı parçalar.
ON YEDİNCİ SÖZ
Dünyadaki ölüm ve ayrılıklar, her şeyi kuşatan bir rahmetle nasıl açıklanabilir?
Kalbe Farisî olarak tahattur eden bir münacat: Dünyanın faniliğine dair bir nazım: önce gafletle bakış ve yakınma, sonra tevekkülle sükûna eriş.
YİRMİ ÜÇÜNCÜ SÖZ
İnsan ve iman ilişkileri; insanın kuvvetli ve zayıf yönleri ve tekâmül yolları.
Birinci Mebhas
İmanın güzellikleri ve insana kazandırdıkları.
Birinci Nokta: İnsanın, Yaratıcısına mensup olmakla kazandığı değer. İnsanın yaratılışında, iman ışığında okunan mânâlar.
İkinci Nokta: İman ışığı altında geçmiş ve geleceğe bakış.
Üçüncü Nokta: İman ve tevekkülün verdiği kuvvet. Tevekkülün tanımı.
Dördüncü Nokta: İnsanın yaratılışındaki tekâmül amacı; âcizlik ve güçsüzlüğünden aldığı kuvvet.
Beşinci Nokta: Duanın gücü, anlamı, çeşitleri, cevaplandırılması ve kabulü.
İkinci Mebhas
İnsanın sonsuz yükseliş ve sonsuz alçalış sırları. Ahsen-i takvim, âlâ-yı illiyyîn, esfel-i sâfilîn kavramlarının açıklanması.
Birinci Nükte: İnsanın evrensel ihtiyaçları; iyilik ve kötülük yönündeki yeteneği; Allaha kul olmakla kazandığı güç. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir meâlindeki âyetin bir açıklaması.
İkinci Nükte: İnsanın dünyaya ve âhirete bakan yönleri; duygu ve yeteneklerinin ayrı ayrı kulluk görevleri.
Üçüncü Nükte: İnsan duygu ve yeteneklerini sadece dünya hayatına yöneltmekle ne kazanır, ne kaybeder? Dünya hayatından alınan lezzetlerin bir kulluk görevine dönüştürülmesi.
Dördüncü Nükte: İnsanın âcizliğiyle kazandığı güç; bütün varlıkların insana hizmetkâr olmasındaki sır.
Beşinci Nükte: İnsanı, yaratılmışların en üst mertebesine çıkaran tefekkür ve kulluk görevlerinin iki yönü.
Yirmi Dördüncü Söz Beşinci Dal:
Birinci Meyve: Sevginin varlık âlemindeki yeri; sevgi ve korkunun yöneltilmesi gereken hedefler. Allah korkusu nedir, nasıl olur?
İkinci Meyve: İbadetin sebebi; niyetin önemi; bütün varlıkların ibadetini kendi ibadeti olarak Allaha sunmanın yolu.
Üçüncü Meyve: Sünnetin önemi ve Sünnete uymanın sonuçları.
Dördüncü Meyve: Dinden uzaklaşma konusunda Müslümanlar ile ecnebîler arasındaki fark.
Beşinci Meyve: İnsanın çokluk ve birlik âlemler
Sayfa:
272 Sayfa
Kağıt:
Şamua Kağıt
Boyut:
16.00x23.50 cm
Barkod:
9786054590001